Bitkub จุดเริ่มของนักลงทุนรุ่นใหม่ในวงการเงินดิจิตอล%%

ในยุคนี้เงินทองมิได้มีเพียงแค่ บ้าน ที่ดิน ทอง ของเก่าแก่ หรืออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าเป็นอย่างมากอยู่ในรูปแบบของดิจิดอล ไม่ว่าจะเป็...